Currently browsing

Page 2

Vårstämma 24 april

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma 2022 Tid: Söndagen 24/4 kl.10 Plats: Hos byåldermannen, Rangarnö byaväg 8    Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. …

Extrastämma i Rangarnö by

Förlikningsförhandlingar pågår i tingsrättens regi. Vi villinformera om nuläget och berätta vad vi gjort för avvägandenunder den senaste tiden. Eventuellt kan beslut …

Höststämma 2021

Härmed kallas till Rangarnö byalags Höststämma 2021 lördagen 25/9 kl. 10.Plats: Hemma hos Annette Petersson, Rangarnö Byaväg 8. Använd fullmakt så långt …

Dags för vårstämma 2021

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma 2021 Tid: Söndagen 25/4 kl.10 Plats: Rangarnö byaväg 8    Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Byalagets stadgar>>. …

Dags för höststämma 2020

Rangarnö byalags styrelse kallar till höststämma den 20 september kl 10. Vi träffas utomhus på Rangarnö Byaväg 8 (i ordförandens trädgård). Dagordningen …

Båtplatsen vårstädad

På behörigt avstånd mellan fejande bybor städades båtplatsen på lördagen efter valborg (som ju innebar inställt traditionellt firande pga rådande smittskyddsläge). Några …

Ny styrelse på plats

Efter moget övervägande i coronatider kallades till vårstämma den 26 april. Stämman genomfördes utomhus och med stöd av fullmaktsförfarande kunde det  gamla …

Höststämma 28 september 2019

Välkomna till höststämma för Rangarnö byalag Lördagen den 28/9 kl 10.00 i Västernäs skola. Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10 Välkomna!