Djur i byn

Rangarnö har flera besättningar betesdjur, just nu får och hästar,  som hjälper till att hålla hägnade hagar, ängar, strandängar och vassruggar öppna för ett bevarande av byns rika kulturlandskap. Inte minst vassen längs kanalen och i Sidfjärden måste hållas i schack. Sjöängen vid kanalen frodig betesmark

På flera platser i byn, betar roslagsfår, en utrotningshotad allmogeras,  som förr fanns i vart och vartannat hemman i Roslagen och ofta roddes ut på holmar och skär i skärgården för ohägnat sommarbete. Det är en härdig, vänlig och lättskött ras som ofta blir keliga och tillgivna. Under 1900-talet och framförallt efter kriget försvann roslagsfåren från gårdarna i effektiviseringen av djurhållningen för att med tiden vara närmast utdöd. Dagens roslagsfår kommer från den sista besättningen som Nils Dahlbeck och Lars Englund, upptäckte av en slump hos Maj och Henry Jansson på Raggarön i norra Roslagen. Deras får fanns omnämnda i gårdshandlingar sedan 1700-talet. Idag stambokförs roslagsfåren för kontrollerad avel och rasens bevarande. Byn bebos också av minst sju hästar och på somrarna betar ännu fler intill byn.

haesta

På ängarna nedanför byn betar hästar om somrarna.