Vårbrev från kassören

Nu är det hög tid att betala in årets avgifter!

Tyvärr saknar vi aktuella e-postadresser för några hushåll. Om du vet med dig att det gäller dig får du gärna höra av dig.

Vänligen observera att förfallodatum är den 31/3-24

Avgifter

  • Väg                     550 kr
  • Båt                      500 kr
  • Byalaget              300 kr

Räkna ihop de avgifter som du/ni omfattas av och betala in avgift/erna på postgiro 28 22 83-1  senast den 31/3. Ett extra bidrag till badplatsen uppskattas som alltid.

Ange fastighetsbeteckningen på din inbetalning, det underlättar när jag ska pricka av de som har betalat in.

Hör gärna av dig till mig om du har frågor angående betalningen.

Annika Almén