Vägar

Vägnamnen i Rangarnö

Sommaren 2012 fick Rangarnös vägar både namn och skyltar. Hästholmsvägen fick ge vika för nya Rangarnö byaväg. Beslutet togs på vårstämman 2012 för att värna byns namn som försvinner ur allas adresser i.o.m. att postlådeadresserna ersätts med vägnamn. Därtill kommer landsvägen genom bykärnan namnges Simpnäsvägen och numreras från Älmsta. Vägen ner till skjutfältet heter numera Ytterskärsvägen och sedan tidigare heter vägen till Fridhems gårdstun Sjöängsbacken.

Ytternäsvägen