Bycirkeln

Rangarnös kända historia börjar på medeltiden.  Sedan snart tio år har en studiecirkel ägnat sig åt studier av historien.  En bok om Rangarnö under 1900-talet publicerades 2006 och forskningen fortsätter nu med historien under 1800-talet och vidare ner till medeltiden.

karta1833-s3.jpg

 

Bycirkeln har samlat ett stort arkiv med dokument under det senaste decenniet som kommer arkiveras här på hemsidan.