HÖSTSTÄMMA
Lördagen den 29 september

Välkomna till höststämma för Rangarnö byalag Lördagen den 29/9 kl 10.00 i Västernäs skola. Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10 …

Valborgsfirandet i byn

Jörgen Svärd höll i brasan med den äran och Elin Griff, iförd studenmössa, ledde bykören som sjöng in våren. En kylig afton …

HÖSTSTÄMMA
Lördagen den 23 september

Välkomna till höststämma för Rangarnö byalag Lördagen den 23/9 kl 10.00 i Västernäs skola. Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10 …