Båtplatsen vårstädad

På behörigt avstånd mellan fejande bybor städades båtplatsen på lördagen efter valborg (som ju innebar inställt traditionellt firande pga rådande smittskyddsläge). Några båtar kom i sjön och vår nye sammankallande i båtsektionen, Jonas Sigg, fick bekanta sig med byns frivilligkrafter. Gott om folk som kom och hjälpte till och massor …

Ny styrelse på plats

Efter moget övervägande i coronatider kallades till vårstämma den 26 april. Stämman genomfördes utomhus och med stöd av fullmaktsförfarande kunde det  gamla året läggas till handlingarna och det nya året inledas med en delvis ny styrelse. Nytillträdda är sammankallande för vägsektionen, Niklas Bergman, och för båtsektionen, Jonas Sigg. Ny sekreterare …

Höststämma 28 september 2019

Välkomna till höststämma för Rangarnö byalag Lördagen den 28/9 kl 10.00 i Västernäs skola. Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10 Välkomna!

HÖSTSTÄMMA
Lördagen den 29 september

Välkomna till höststämma för Rangarnö byalag Lördagen den 29/9 kl 10.00 i Västernäs skola. Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10 …

Valborgsfirandet i byn

Jörgen Svärd höll i brasan med den äran och Elin Griff, iförd studenmössa, ledde bykören som sjöng in våren. En kylig afton …