Om byn

Rangarnö ligger i Norrtälje kommun på mellersta Väddö, 6 km söder om Älmsta, med Ålands hav alldeles intill, utanför Ytterskär och Väddö skjutfält.

Karta översikt
Grannbyarna Östernäs och Västernäs ligger norr och väster om Rangarnö. Även Senneby
räknas till grannarna i nordlig riktning och i sydost finns Granö, som i sin tur har Barnens ö
som närmsta granne.

Karta Rangarnö
I sydväst finns Bagghusbron över till fastlandet. Väddö kanal börjar i Rangarnö vid Bagghus-fjärden och går sedan i nordlig riktning upp till Väddöviken. Länga byns kust ligger en rad smala öar, mellan dem och Väddö går den gamla kanalen som användes fram till förra sekelskiftet av alla passerande fartyg. Sin nuvarande sträckning fick kanalen 1899–1902 då den rätades, breddades till 10 meter vid botten och drygt 24 meter vid ytan samt fördjupades till lite mer än 3 meter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *