Vårstämma 2024

Kallelse till Rangarnös byalags vårstämma

Tid:
Söndagen den 21 april 2024 kl 10.00

Plats:
”Träffpunkt” Älmsta (tegelvillan i hörnet vid Älmsta busstorg)

Ta gärna med kaffekorg så fikar vi tillsammans!

Väl mött!
Styrelsen