Rangarnö demonstrerar

Annorlunda demonstration första maj 2009

Den första maj gick Rangarnöborna man och kvinna ur huse för att demonstrera mot fortkörningen genom byn och kräva att hastighetsgränsen sänks till 30 km/tim på byvägen där tung trafik skall samsas med gående människor och djur. Flera av byns hundar deltog aktivt i demonstrationen!

Demonstration Rangarnö 09 Demonstration (2)