Extrastämma i Rangarnö by

Förlikningsförhandlingar pågår i tingsrättens regi. Vi vill
informera om nuläget och berätta vad vi gjort för avväganden
under den senaste tiden. Eventuellt kan beslut angående nytt
avtal krävas och därför ber vi er lämna fullmakt om ni är
förhindrade att deltaga. Om nytt förslag på avtal blir aktuellt,
skickar vi ut detta innan extrastämman.

Vi träffas i Peterssons trädgård
Rangarnö byaväg 8

Söndagen 6 februari kl. 10

Styrelsen i Rangarnö byalag