Kallelse till vårstämma 28 april

Härmed kallas medlemmarna i Rangarnö byalag till ordinarie stämma, vårstämman.

Tid:  Söndagen den 28 april kl 10.00
Plats: Västernäs skola

Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Dagordningen finns att läsa i stadgarna>>.

Varmt välkomna!