Kallelse till vårstämma 26 april

Härmed kallas medlemmarna i Rangarnö byalag till ordinarie stämma, vårstämman.

Tid:  Söndagen den 26 april kl 10.00
Plats: Västernäs skola

Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Dagordningen finns att läsa i stadgarna>>.

Med tanke på smittskyddsläget ber vi er hålla koll på anslagstavlorna i byn och ändringar här på hemsidan och vara beredda på ändring rörande det fysiska mötet.

Varmt välkomna!