Historik

Byns kända historia börjar på medeltiden. I de tidiga källorna omnämns Ranagarna och Ranagarnom. 

Ortsnamnet
Väl framme vid det tidiga 1800-talet fanns tre gårdar – Norrgården, Mellangården och Södergården. Den senare var dubbelt så stor som de andra två. Runt det förra sekelskiftet började man dela upp de tre gårdarna så att det vid sekelskiftet fanns 20-talet fastigheter i byn. Många av fastigheternas namn lever kvar i modern tid – Fridhem, Haghem, Villaholm, Villes, Liss-Olles, Vilan, Nyborg, Edlas…

1900 fanns det 23 familjer och totalt 90 personer. Jordbruk och sjöfart var byns viktigaste näringar och nästan hälften av byns pojkar och män hade varit aktiva sjömän eller hade det framför sig. Männen till sjöss och kvinnorna skötte lantbruk och hem. Nästan alla höll en eller ett par kor och bärgade sitt hö. Det fanns även en ångmaskin, kalkugn och ett sågverk.

Då, som idag, satte sommargästerna sin prägel på byns liv. Förr anlände de med ångbåt som lade till nedanför Villaholm. Flera bofasta hyrde ut sina hus på sommaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *