Viltvård

Viltvården sköts till stor del i samverkan mellan byalag och markägare.