Medeltidsdagarna 2009

Rangarnös 600-årsjubileum firades med fest i tre dagar 7-9 augusti -09

Första kvällen kom Ragnhild och Martin Wikström och spelade medeltida musik. Dessutom serverades medeltida vardagsmat, dvs grönsaksoppa med bröd.

Lördagen inleddes med officiell invigning och hissning av Rangarnös medeltida flagga. Byborna hade mött upp, de flesta i medeltida kläder, där man speciellt märkte:

– åtskilliga fina damer

– en ståtlig riddare

– ett gäng munkar, de så kallade Björnbröderna

Kristina Almén som medeltida dam

Riddare Per

Under dagen bjöds åtskilliga uppskattade aktiviteter som segling i den medeltida båten Falk, bygg efter ett fornfynd av Lennart Widerberg i Norrtelje. Dessutom erbjöds träslöjd, ullkardning, spinning mm.

Marianne ledde medeltida lekar och danser. Dessutom fanns en tipspromenad, som var annorlunda eftersom svarsalternativen var skrivna i runor.

Hela dagen grillades ett svin, som sedan serverades som medeltida festmåltid.Till detta dracks mjöd av dem som tagit fasta på receptet i Tidhender.

På söndagen fick vi lyssna till ett föredrag om Rangarnö på 1400-talet med strandlinjer, fornfynd mm. av arkeologen Carl Arvidsson. även känd som dragspelsvirtuos i musikgruppen Callmar.