Currently browsing category

Vår- och höststämmor

Ordinarie stämma söndagen den 26 april

Härmed kallas medlemmarna i Rangarnö byalag till ordinarie stämma. Tid:    Söndagen den 26 april kl 10.00 Plats: Västernäs skola Verksamhetsberättelse och …

Vårstämma 2013

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma Lördagen 13/4 kl. 10.00 i Västernäs skola