Höststämma 2021

Härmed kallas till Rangarnö byalags Höststämma 2021 lördagen 25/9 kl. 10.
Plats: Hemma hos Annette Petersson, Rangarnö Byaväg 8.

Använd fullmakt så långt det är möjligt.
Dagordningen>>