Currently browsing author

admin

Vårstämma 29/4

Välkomna till Rangarnö byalags vårstämma 2023 Tid: Lördagen 29/4 kl.10 Plats: Västernäs skola Verksamhetsberättelse och -plan distribueras via epost. Byalagets stadgar>>. Varmt välkomna!

Tårttävling 2022 avgjord

Tävlingsledningen meddelar att nummer 6 (3e i andra spalten) korades till årets vinnare i årets tårttävling som genomfördes hemma hos Griffs lördagen …

Vårstämma 24 april

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma 2022 Tid: Söndagen 24/4 kl.10 Plats: Hos byåldermannen, Rangarnö byaväg 8    Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. …

Extrastämma i Rangarnö by

Förlikningsförhandlingar pågår i tingsrättens regi. Vi villinformera om nuläget och berätta vad vi gjort för avvägandenunder den senaste tiden. Eventuellt kan beslut …

Höststämma 2021

Härmed kallas till Rangarnö byalags Höststämma 2021 lördagen 25/9 kl. 10.Plats: Hemma hos Annette Petersson, Rangarnö Byaväg 8. Använd fullmakt så långt …

Dags för vårstämma 2021

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma 2021 Tid: Söndagen 25/4 kl.10 Plats: Rangarnö byaväg 8    Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Byalagets stadgar>>. …

Dags för höststämma 2020

Rangarnö byalags styrelse kallar till höststämma den 20 september kl 10. Vi träffas utomhus på Rangarnö Byaväg 8 (i ordförandens trädgård). Dagordningen …

Båtplatsen vårstädad

På behörigt avstånd mellan fejande bybor städades båtplatsen på lördagen efter valborg (som ju innebar inställt traditionellt firande pga rådande smittskyddsläge). Några …