Vårstämma 29/4

Välkomna till Rangarnö byalags vårstämma 2023

Tid: Lördagen 29/4 kl.10

Plats: Västernäs skola

Verksamhetsberättelse och -plan distribueras via epost. Byalagets stadgar>>.

Varmt välkomna!