Styrelse

Aktuell styrelse efter 2021-04-25
Alla nås via den gemensamm epostadress styrelsen@rangarno.se
Mail till enskilda förmedlas av sekreterare@rangarno.se

Byålderman
Annette Petersson
tel 073-2228838
Epost Annette Petersson

Sekreterare
Elin Griff
tel 073-6831415
Epost sekreterare@rangarno.se

Kassör
Lena Almén

Ledamot, smk Båtsektionen
Jonas Sigg

Ledamot, smk Vägsektionen
Niklas Bergman

Suppleant
Pontus Joelsson

Suppleant
Lars Lifvendahl

Revisor
Bengt Mattsson

Revisorssuppleant
Björn Skogström

SEKTIONER OCH KOMMITTÉER

Badkommittén
Annika Bergman, smk

Båtsektionen
Jonas Sigg, smk

Festkommittén
Annette Petersson, smk

Vägsektionen
Niklas Bergman, smk

Valberedning
Annika Sikander
Susie Skogström

Webmaster
Annica Andersson