Vårstämma 24 april

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma 2022

Tid: Söndagen 24/4 kl.10

Plats: Hos byåldermannen, Rangarnö byaväg 8   

Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Byalagets stadgar>>.

Varmt välkomna!