Dags för vårstämma 2021

Härmed kallas till Rangarnö byalags vårstämma 2021

Tid: Söndagen 25/4 kl.10

Plats: Rangarnö byaväg 8   

Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Byalagets stadgar>>.

Varmt välkomna!