Dags för höststämma 2020

Rangarnö byalags styrelse kallar till höststämma den 20 september kl 10. Vi träffas utomhus på Rangarnö Byaväg 8 (i ordförandens trädgård).

Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10

Välkomna!