Höststämma 28 september 2019

Välkomna till höststämma för Rangarnö byalag
Lördagen den 28/9 kl 10.00 i Västernäs skola.

Dagordningen finner du i byalagets stadgar, rev 2016-09-10

Välkomna!