Styrelse

Aktuell styrelse efter 2022-04-24
Alla nås via den gemensamm epostadress styrelsen@rangarno.se
Mail till enskilda förmedlas av sekreterare@rangarno.se

Byålderman
Annette Petersson
tel 073-2228838
Epost Annette Petersson

Sekreterare
Elin Griff
Epost sekreterare@rangarno.se

Kassör
Lena Almén

Ledamot, smk Båtsektionen
Ylva Sigg

Ledamot, smk Vägsektionen
Niklas Bergman

Suppleant
Pontus Joelsson

Suppleant
Lars Lifvendahl

Revisor
Annika Sikander

Revisorssuppleant
Björn Skogström

SEKTIONER OCH KOMMITTÉER

Badkommittén
Annika Bergman, smk

Båtsektionen
Ylva Sigg, smk

Festkommittén
Annika Bergman, smk

Vägsektionen
Niklas Bergman, smk

Valberedning
Susie Skogström, smk

Webmaster
Webmaster