Ordinarie stämma 30 april 2017

Härmed kallas medlemmarna i Rangarnö byalag till ordinarie stämma.

Tid:   Söndagen den 30 april kl 10.00
Plats: Västernäs skola

Verksamhetsberättelse och plan distribueras via epost. Dagordningen finns att läsa i stadgarna>>.

Varmt välkomna