Kallelse till Rangarnö byalags
HÖSTSTÄMMA

Tid: Lördagen 10/9 kl. 10.00

Plats: Västernäs skola.

Se dagordningen>>
Stadgarna>>

Välkomna!
Styrelsen